داد بزنم

چهار روز توي كوير مي روم ول بخورم. با اينكه توي اين دو هفته سه بار كوير نوردي و صخره نوردي كرديم ولي انصافا اين يك دفعه يكمي فرق داره. دلم بدجوري مي خواد داد بزنم. داد بزنم درست به بزرگي كوير، به گرمي هواش و به تيزي خارهاش.
من مي روم كه داد بزنم.

Linkdump
آيا پرونده ي ايران به شوراي امنيت برود – نظر سنجي “CNN” براي پرونده ي ايران. لطفا راي دهيد. (لينك از صبحانه).
در نامه‌اي به وزارت بازرگاني پيشنهاد شد… (.isna)
‘ شيرينی گل محمدی بجای شيرينی دانمارکی’… bbc (اگر فيلتر است اينجا را ببينيد)
دانشجویان از سفارت خارج شدند…mehrnews
اينم جالبه در نوع خودش!

Advertisements

2 thoughts on “داد بزنم

Comments are closed.