آفریدگار

خدا منو آفرید.
امروز!
چرا؟

Advertisements

9 thoughts on “آفریدگار

  1. salam.tavallodetoon mobarak. benazare man pasokhe cheratoon ine ke donya be ALI LOTFI ehtiyaj dashte ba hameye khoosoosiyeti ke dare.DAR PANAHE KHODA BASHID.

  2. خداوند تو را از آخرین سهم ستارگان برای تنهاترین شاعر فرودستان خسته فرستاده است.
    فرستاده ی آخرین آواز آدمی!
    تولد هر کوچکِ زیبا نشانه ی حضور یک فرستاده ی دیگر از سوی خداست تا ما بار دیگر شاهد پاکیِ آدم باشیم.

Comments are closed.