رپورتاژ خبری

بعد از دانشگاه تهران، انجمن فيزيك و چند جاي ديگه اين دفعه داريم با يك شركت خصوصي قرار داد مي بنديم. براي رصدهاي شبانه. فكر كنم اين يكي يكمي كارهاش اصولي تره اميدوارم كه باشه.
اين حرفها صرف اطلاع بود كه هر كي دوست داره و چه البته پول داره مي تونه با ما همراه بشه.

كوير مر نجاب ، درياچة نمك
بيكران رنگارنگ افق درطبيعت پر راز و رمزكوير ، درياچةنمك ، تپه هاي ماسه اي،كاروانسراي شاه عباسي مرنجاب ،كاشان ، باغ فين و خانة طباطبائي ها ، رصد آسمان و مهتاب و بارش شهابي جوزائي.

حالا به جز همة اين خبرها يك خبري شبكة خبر پخش كرد كه كلي تكونم داد ولي حالا كه چند ساعت از اون موضوع نگذشته بيشتر تكون خوردم.
حل‎‎ معماي‎ انشتين‎ پس‎ از 50 سال!؟؟
جالب بود، آن هم توسط يك خانم ايراني كه تصوير اين شخص هم در شبكه هاي داخلي چندين بار پخش شد؟!!!
حالا من موندم اين موضوع به اين مهمي را بايد باور كنم يا كه نه… چون اينجا يه چيز ديگه گفته

Advertisements