خیلى بدم مى‏آید!!

معركه است اين نوشته… مسائل اين نوشته هميشه يك چيزي به اندازهَ يك توپ فوتبال تو گلوم بود… حالا اينجا امده هم مي تونيد توي صفحه اصلي شريف نيوز بخونيد هم توي ادامه لينك توي همين صفحه…

شده تا حالا از چيزى بدتان بيايد، آنقدر كه بخواهيد يك جورى از جلو چشمتان دورش كنيد؟ مخصوصا كه حق هم داشته باشيد كه از آن چيز بدتان بيايد؟!
ـ من بدم مى‏آيد!! از اينكه سر كلاس به بغل دستى ام نگاه كنم تا بپرسم «جمله آخر استاد چه بود» و ببينم به جاى تخته به پاى دختر جلويى نگاه مى‏كند. چون فاصله بين پاچه شلوار تا كفش اش حداقل 7-8 سانت است!!…
Continue reading