کشیش های خوشبخت احمق

خيلی فكر می كنم به كشيش ها ! به خوش شانسی شان به خاطر ديدن عاشقانه ترين لحظه ی زندگی هر كاتوليك و به بدشانسی شان به خاطر آنكه تمام عمر بايد ببينند و ببينند و تنها ببينند .
به نظرم پروتستان ها خيلی كار عاقلانه ای كردند ، من اگر در يك خانواده ی مذهبی غربی به دنيا می آمدم و بهم فشار می آوردند كه كشيش بشوم لااقل كاتوليك نمی شدم . اين خيلی عذاب است .
ضمن اينكه احمقانه ترين كار اين است كه بخواهی مدام ترفيع رتبه بگيری و بروی بالا و از همين تنها خوش شانسی ای كه بهت رو آورده است هم بگذری . وای كه در دنيا چه انسان هايی پيدا می شوند !
با اين حال باز هم حسودي ام مي شود به كشيش ها ، چرا كه تنها آنهايند كه مي توانند بهترين لحظه ي زندگي نكبتي هر كاتوليك را ببينند .

Advertisements

3 thoughts on “کشیش های خوشبخت احمق

  1. Manam MikhaM KiShiSh beSham !!!!!
    ============================
    جوابيه: …
    خوب ديگه اين دست خودته… من كه نمي تونم كاري بكونم
    البته همچين كشيش هم نمي توني بشي ها… البته خانم روحانيوم خوشگل مي توني بشي

  2. به علت اينكه اينجا اسپم دوني شده و من بدبخت به هيچ عنوان نمي تونم جلوي اين اسپم ها را بگيرم!!! فعلا تا مدت نا معلومي از باز گزاشتن پيغامگير(Comment) جلوگيري مي كنم و همچنين كامنتهاي قبلي را هم مي بندم – به همچنين

Comments are closed.