جنس مثل خاویار

دنبال مي گردم و پيدا نمي كنم!
شايد روزهاست كه به فكر پيدا كردنش هستم. جنسش مهم نيست!
باور اين قضيه برايم خيلي سخته. تا به امروز بعد از گذشت سال ها حالا تازه به فكر اين قضيه افتادم. هميشه داشتم ولي از جنس نامرغوب! حالا نه نامرغوب ولي خوب اين مدلش به من نوعي نمي آمد. بعضي اوقات هم غذاهاي آنچناني مثل خاويار به شكم خيلي ها نمي ياد، يكي هم خود من هستم، بخورم بند نافم توي دهم پيدا مي شه!
حالا دنبال يه مرغوبش مي گردم، گفتم كه، جنسش هم اصلأ مهم نيست. فقط بايد بگردم چون چند هفته است فهميدم كه بيست و اندي ساله هنوز مزهَ اين جنس –البته از جنس مرغوب- را لب نزديم! و عجيب هم كلاهي سرمون رفته…
هر چي بيشتر مي گرديم كمتر پيدا مي كنيم… نه اصلا اين مثال بود كه به جمله بياد “هر چي بيشتر مي گرديم اصلا پيدا نمي كنيم” يا اينكه از نوع خاكيش پيدا مي شه كه با كلي آشغال قاطي شده!
البته پيشنهاداتي هم گرفتم… از اينكه جنس خوب چيه… چطوريه… و اينكه چطور اين جنس ها رو تشخيص بدم بايد، اينطور گفتند كه بايد يكي دو بار مزمزش كنم تا مزش زير دندون هام بياد بعدش بايد بخرم، حول نبايد زد، مي گن اگر از جنس بد استفاده كني هم بدجوري پاگير مي شه هم مي ندازتت زمين! حالا ما مونديم بايد چطوري اين جنس ها را مزمزه كرد… البته گفتم كه خود جنس برام مهم نه نوع جنسش… جنس هر چي باشه بسه… زيادم هست… فقط مي خوام منو با خودش ببره بالا… يعني از همون مرغوب هاش… آت و آشغالهاشم كه ريخته… خواستيد يه ندا بديد ما از اينها زياد داريم…
يادمه توي يك فيلمي، يارو خاك بر سر هر شب يك جنسي مي كشيد، هر شب هم جاهايي پلاس بود كه جنس خوبي گيرش بياد اونم با چه قيمت هايي… تازه اون هم به نوع جنس اهميت نمي داد… فقط همون جنس اصلي را مي خواست كه يكمي پروازش بده، حالا بعدش چطوري زمين مي خورد براش مهم نبود… فقط اينجا جنس مهم بود اونم اصل جنس نه نوعش نه شرحش…
ولي والا ما دنبالش نيستيم… يعني دنبال اصلش هستيم نه فرعي جاتش را دنبال نمي كنيم… گفتم كه فقط جنسه گيرم بياد حالا چه نوع باشه برام اصلأ اصلا مهم نيست!!!

آره دوست عزيز… من دنبال يه جنس خوب مي گردم… يه دوست… جنسش هم اصلأ برام مهم نيست!! نه دخترش مهم هستش نه پسرش… من دوستم… جنسش هم زياد هستش ولي بدون خرده شيشه فعلأ كه گيرمون نيمده… اينجا سر كوچه هم داد مي زنند كه آقا گشتيم نبود نگرد نيست… اگه هم باشه قيمت اونقدر بالاست كه نه وسعت مي رسه نه… آره… هر چند به وسع خودم خيلي اعتقاد دارم و به وسع ديگران بي اعتقاد… و هم چنين در اين مورد به هيچ وسع يي… ولي خدا داند… خدا دندان داد پس خدا برساند روزي را…

پ.ن: لطفأ خطا فكر نكنيد، كه اگر هم كرديد مهم نيست و جوابي هم ندارد چون جواني خطا ندارد.
اي بابا…
حالا كلي جنس مي دونم بعد از اين نوشته به ما گير مي دن ما هم!!! نه آقا… ما دنبال اصلشيم… خودتون هم مي دونيد هچكدومتون اصل نيستيد… فقط امديد براي دود كردن… نه دود شدن…

Advertisements