آگهی بازرگانی

فردا …دوشنبه مورخ 11مهر 1384 برابر با 3 آگوست بربر با 28 شعبان و… خورشيد گرفتگي به وقوع مي پيوندد. البته در ايران كمي مي پيوندد پس زياد مشكلي ندارد. اين نكته هم قابل ذكر است كه اين پيوند هر چه به غربي هاي بي نزاكت(به مانند پرتقال، اسپانيا و آفريقاي جنوبي)، نزديكتر باشيد بيشتر مي شود و به البته آن هم به صورت حلقوي(فقط پيوند بيشتر مي شود لاغيره).
پس اگر دوست داريد كه در اين پيوند با ما همراه شويد مي توانيد به رصدخانهَ زعفرانيه واقع در پارك زعفرانيه مراجعه كنيد تا با هم در اين امر خير و خدا پسندانه شريك شويم.

براي كسب اطلاعات بيشتر پيوند(ali.lotfi@gmail.com ) بگيريد.
آغاز گرفت: 29:12
اوج: 13:28
پايان: 14:25

Advertisements

2 thoughts on “آگهی بازرگانی

Comments are closed.