رئیس جمهوری از جنس دانشگاه عشق و شهوت

::. دیروز داشتیم در رابطه با روند امتحانات و شکل کلی تدریس دانشگاه با رئیس دانشکده صحبت می کردیم، حالا هی ما می گفتیم این روند اشتباهه، اونم می گفت زرشک… بین این صحبت ها یکدفعه یکی از بچه ها پرید وسط حرفها و گفت می بینم که دانشگاه رئیس جمهور پرورش می ده و شما هم دیگه کلاس می گذارید و… از این حرف ها… یک دفعه دکتر یک لبخندی به پهنای قدش زد و گفت بله دیگه دکتر محمود احمدی نژاد یکی از بهترین دانشجوهای و استادان این دانشگاهه و …

توی این صحبت ها یک لحظه فکر کردم و گفتم واقعأ چه افتخاری نصیب من شد که دکتر احمدی نژاد امد سر کار و ما هم از دانشگاه داریم انصراف می دیم(یا حتی شاید اخراج شدیم)…
از این انصراف می ترسم، هر چند می دونم که حقمه چون درس نخوندم و باید خودم خودم را تنبیه کنم(دارم با خودم حال می کنم که اینقدر جدی شدم)
:: راستی امروز بعدظهر امتحان شبکه دارم هر چند که نخوندم ولی خوب دیگه این یک مورد استثناست و بلدم، یعنی امیدوارم که بلد باشم.(منظور از بلد بودن هم بالای 10 گرفتنه یک وقت فکرهای بدبد نکنیدها)
در رابطه با تیتر هم باید بگم که دانشگاه علم و صنعت کلی اسم داره:
عشق و شهوت، نون و سنگک، پول و ثروت، احمدی نژاد(ورژن جدید)، رئیس جمهور(ورژن پساجدید)
ما رفتیم سر امتحان