محکوم

محکومم زندگی کنم…
محکومم سیاه باشم…
محکومم که یک محکوم باشم…
ولی بابت چه…

پ.ن: حالم بده دارم بالا می یارم روی تمام زندگی… می خوام خراب کنم تمام این زندگی را… حسابی کلافم… می خوام تموم بشه
مثل خر تو امتحان هام موندم… تا الان هیچی نخوندم… سر کلاس نرفتم… فردا هم امتحان هام شروع می شه… وسلام … نامه تمام

Advertisements