مبارکه… عروس نو مبارکه

مي‌بينم كه احمدي جون شد ريئس مملكت…
اميدوارم هر كه به شه به درد ايران‌مون بخوره…
من راي ندادم يعني نتونستم خودم متقاعد كنم كه راي بدم اونم به اكبر…
نه اصلآ نمي تونم راي بدم اونم به اكبر…

Advertisements