بهار با معین

سعی کردم برم ببینم بعد از این همه تبلیغات و خودکشی، بلاخره نتیجه کار چی شد…
تا حالا از سهروردی جنوبی شروع کردم تا اواسط بهار تقریبأ چهار تا ستاد را بازدید کردم، برام جالب بود بعد از گفتگو با مسئولین ستادها همه اعتقاد داشتند که تا به حال دکترمعین توی این منطقه بیشتر از همه رای جمع کرده و بعد از اون هاشمی!
البته احتمالأ به خاطر اینکه توی این منطقه از تهران اکثرأ ارامنه نشین هستند و تنها کسی که به اقلیت های مذهبی توجه کرده بود دکتر معین هستش… البته به هر حال دکتر خیابان بهار را رای اول خودش بدونه… امیدوارم که این ماجرا همینطور پیش بره…
با صحبت هایی که در ادامه تا حالا با بچه ها از طرق مختلف انجام دادم می گفتند اللهی شکرسردار( قالیباف) رتبهُ چهارم را داره و رتبهُ دوم متعلق به زیبای خفته(محمود احمدی نژاد) است. بعد از چند شب استرس وحشتناک حالا دیگه یکمی آروم شدم… حالا امیدم بیشتر شده…
یکسری نکتهُ دیگه هم باید بگم که تا حالا به این باور نرسیده بودم که مردم اینقدر سطح سواد سیاسی شون پایین باشه!!! واقعأ افتضاح بود… یکسری که اصلأ بعد از شنیدن اینکه می خوام دو تا رای بدن کپ کردن! بعد که توضیح داده می شد که رای دوم چیه! می رفتند و یکی از دو اسم را می نوشتند و…
توی اون لحظه برای من که جای وحشت داشت اگه مردم نمی شناسند چرا رای الکی می دادند!؟؟ واقعأ یعنی برای انتخابات ریاست جمهوری هم همین قدر تحقیق کرده بودند! و فقط به واسطه پخش برنامه های تلویزیونی یکمی بیشتر در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آشنا بودند؟!!! البته این را هم بگم که با صحبت هایی که توی ستاد های مختلف می شنیدم مردمی که به هاشمی رای می دادند می گفتند دیگه کیاهستند و وقتی می دیدند اسمی آشنا نیست سریع اسم را روی کاغذ حوله می کردند!!(این مورد راا چند بار دیدم)… در رابطه با آدمای بیسود هم که باید بگم شرمنده… همشون به هاشمی رای دادند… ولی کاش هاشمی امسال هم مانند هشت سال پیش اسمش رفسنجانی می موند تا شاید همون خاطرات هشت سال پیش تدائی کنندهُ اون سال ها باشه…