و دویدم

مي خوام هر از گاهي مثل يكي از بلاگ هاي قبليم ميني مال نويسيم را ادامه بدم… هز چند زياد طرفدار نداره ولي منو خيلي آروم مي كنه…
دويدم و دويدم

ولي به هيچ جا نرسيدم

Advertisements