سر دوراهی


پ.ن: ديروز از سرويس نگاهي به وبلاگ هاي امدم بيرون!؟
خيلي راحت، براي خودم هم بهتره… شايد يك تنوعي باشه، آخه واقعأ براي من خسته كننده است كه بجاي توليد مطلب بيام و مصاحبه بگيرم و پياده كنم و يا مطالب وبلاگ ها را سلكت كنم… پس بهتر ديدم كه برگردم سرويس قبليم سرويس فناوري اطلاعات(اين ها را هم به خاطر اين گفتم كه ديگه هيج مسئوليتي در رابطه با اين موضوع و شاخه متوجه من نيست…).
امروز هم از طرف يكي ديگه از دوستان دعوت شدم به يكي از روزنامه هاي صبح، تا حالا چندتا پيشنهاد دارم ولي نمي دونم بايد چيكار كنم، شايد اينجا را ول كردم و رفتم يه جاي ديگه، كه البته ترجيحأ روزنامه ، به خاطر اينكه واقعأ كار اونجا راحتره…
به هر حال ما كه سر دوراهي مونديم؟! چه كنيم!!؟

Advertisements