چشمانی بسته و نیمه باز چون تو


فكرش را بكن ،من نشستم اينجا و دارم رويا مي بافم ، و چشم باز نمي كنم مبادا با واقعيت روبرو شوم . تو حتي رويا هم نمي بافي و با چشم هاي نيمه باز آدم ها را نگاه مي كني . انسان ها از كنار ما مي گذرند ، در حاليكه نه رويا مي بافند و نه چشم تنگ مي كنند …
تو مي روي ، من مي مانم و باز اين انسان ها هستند كه از كنار هم مي گذرند ، با چشماني از حدقه بيرون زده ، نه با چشماني بسته چون من ، و نه با چشماني نيمه باز چون تو .

Advertisements

3 thoughts on “چشمانی بسته و نیمه باز چون تو

  1. امروز فرصتي دست داد تا عكس هاي را كه توي وبلاگت داري ببينم. فوق العاده بود. واقعا به خاطر اين همه خلاقيت و ذوق هنري ات بهت تبريك مي گم. بدون اغراق بايد بگم خيلي لذت بردم.

Comments are closed.