برنامه کاری نخستین جشنواره دانشجویان وبلاگ نویس ایران

يكي از خانم هايي كه كلي با ابطحي گرم گرفت

چه عاشقانه… جهانگيري با عطا به آينده فكر مي كنند(مدير پرشين بلاگ سابق)

تهديد ابطحي(با چنگال) – ابطحي و سهيل سليماني(40چراغ)

گفتگوي داغ(ابطحي و نيما اكپر پور)

حالا سهيل سليماني با ابطحي به آينده مي نگرند(آن هم عاشقانه)

چي خوره كه اينقدر كيف كرده؟!

هم فال و هم تماشا(گذاشتم كه ببينيد)

بدو… بدو كه تمام شد…(اگه گفتيد كه اونجا چي مي دادند)

صحبت های مباشری که یکمی بیشتر از همه سر و صدا کرد ولی صحبت های خودش را نیمه کاره گذاشت…
در آینده نزدیک هم ادامه صحبت ها را خواهید شنید….
Continue reading