پرواز بدون بال

 

هنوز دنبال آن فرشتة كودكي خود مي گردم تا شايد او را به چنگ آورم…روزها در خيابان ها و شب ها در چهار چوب پنجره منتظر او نشسته ام تا شايد روز آيد …حال كه نيامد او را به تصوير مي كشم تا شايد از من دور نشود ..
.تصويرش را دوست دارم…
صدايش را نيز همچنين…
حال به پروازش نگاه مي كنم…
پروازي كه چه دور است…
ولي نزديك مي بينمش…
حتي اگر اينجا نباشد…
پس دوست دارم پرواز كنم…
با تو…
پس مرا پرواز بده…

Pierre Bachelet
Elle est d’ailleurs
Elle a de ces lumières au fond des yeux
Qui rendent aveugles ou amoureux
Elle a des gestes de parfum
Qui rendent bête ou rendent chien
Et si lointaine dans son cœur
Pour moi c’est sûr, elle est d’ailleurs

Elle a de ces manières de ne rien dire
Qui parlent au bout des souvenirs
Cette manière de traverser
Quand elle s’en va chez le boucher
Quand elle arrive à ma hauteur
Pour moi c’est sûr, elle est d’ailleurs

Et moi je suis tombé en esclavage
De ce sourire, de ce visage
Et je lui dis emmène moi
Et moi je suis prêt à tous les sillages
Vers d’autres lieux, d’autres rivages
Mais elle passe et ne répond pas
Les mots pour elle sont sans valeur
Pour moi c’est sûr, elle est d’ailleurs

Elle a de ces longues mains de dentellière
A damner l’âme d’un Werner
Cette silhouette vénitienne
Quand elle se penche à ses persiennes
Ce geste je le sais par cœur
Pour moi c’est sûr, elle est d’ailleurs

Et moi je suis tombé en esclavage
De ce sourire, de ce visage
Et je lui dis emmène moi
Et moi je suis prêt à tous les sillages
Vers d’autres lieux, d’autres rivages
Mais elle passe et ne répond pas
L’amour pour elle est sans valeur
Pour moi c’est sûr, elle est d’ailleurs

Et moi je suis tombé en esclavage
De ce sourire, de ce visage
Et je lui dis emmène moi
Et moi je suis prêt à tous les sillages
Vers d’autres lieux, d’autres rivages
Mais elle passe et ne répond pas
يه چند روز آپتوديت نمي كنم(حالش نيست)آهنگ هم به علت زيادي طولاني بودن خيلي طول مي كشه كه لود بشه اگر خواتيد اونو دانلود كنيد اينجا بريد