نبودش بهتر از بودنش

Advertisements

4 thoughts on “نبودش بهتر از بودنش

  1. من نتوستم آهنگ رو باز کنم ه/……… اااااااااااااا
    چرا باز نمی شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Comments are closed.