خانه ایی که اخراجی داشت

سيعم مبني بر اينكه بتونم مصاحبه با خانم علي نژاد را منتشر كنم را كردم، ولي به دلايلي كه تقريبأ بايد آنها را منطقي بدونم اين مصاحبه اجازة پخش داده نشد(البته نه اينكه داده نشد، يه چيزي توي اين مايه ها)…تقريبأ چند ساعت(نگفتم فردا، چون تقريبأ 17 ساعت) بعد از هك شدن وبلاگ جديد مسيح علي نژاد(پويان) يك صحبت كوچيك داشتيم، كه كلي روي من تأثير گذاشت.اين خانم كه داستاني بس طولاني براي خود دارد(البته در مجلس هفتم)… بدون هيچ دليل منطقي و قانع كننده ايي از مجلس اخراج شد… البته اين نكته را هم بايد ذكر كنم كه دليل اخراج ايشون را وصله هاي نامربوط از قبيل طنازي و عشوه گري دانستند!!! كه البته اين فقط بهانه ايي بود براي اخراج ايشان، كار اصلي و جالب توجه علي نژاد، انتشار عيدي نمايندگان مجلسي بود! كه از قرار معمول كمي بيش از انتظار مجلس(آن هم مجلس هفتم و خانة ملت) بود!!! رقم قابل توجهي كه تقريبأ اكثرغريب به اتفاق اين آقايون را برآشفته كرد و باعث اخراج يك ايراني از صحن خانة ملت كرد!!!در صحبتي كه با ايشان داشتم،علي نژاد را يك خبرنگار سمج و جالبي برايم تصوير شد، كه بسيار به كار و حوزة خودش عشق مي ورزد و با اينكه از مجلس اخراج شده بود اصرار عجيبي بر ماندن در اين حوزه داشت؟ كه براي خودم هم جالب توجه بود!!!با اينكه اين صحبت ها تقريبأ، به بيش از شش روز پيش بر مي گردد ولي به طور اتفاقي نوشتة جالبي را خواندم كه برايم بسيار جالب بود كه خانة ملت چه جالب شده در اين دورة هفتم…نوشتة زير كه مربوط به خبرگزاري آفتاب است را بخوانيم تا شايد دلايلم را در اين مورد كه هر چند كوچك است درك كنيد:تذكر نمايندگان به اخراج يك خبرنگارآفتاب- هنگامه منهاجي: محور تذكرات امروز نمايندگان درخصوص اخراج خبرنگار پارلماني خبرگزاري كار بود كه روز گذشته از ورود اين خبرنگار به مجلس هفتم ممانعت به عمل آمد. تصوير مسيح علي نژاد، خبرنگار پارلماني روزنامه همبستگي و خبرگزاري ايلنا كه در نشست علني امروز مجلس به عنوان مهمان از سوي «احمد ناطق نوري» عضو هيأت رئيسه در جايگاه خبرنگاران حضور يافته بود، بارها از نمايشگرهاي بزرگ نصب در داخل صحن علني نشان داده شد كه يك بار توسط نمايندگان مجلس هفتم محو شد و اين در حالي بود كه محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس كه جلسه را اداره مي كرد بارها اين خبرنگار را «بي ادب و بي نزاكت» خواند.همچنين اتهامات رئيس جلسه و تصوير اين خبرنگار، احسنت احسنت نمايندگان به سخنان نايب رئيس را برانگيخت.علي زادسر نماينده جيرفت، اسماعيل گرامي مقدم، نماينده بجنورد، محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز، ولي الله شجاع پوريان نماينده بهبهان و نورالدين پيرمؤذن نماينده اردبيل از جمله نمايندگاني بودند كه به موضوع اخراج اين خبرنگار از مجلس واكنش نشان دادند، اما قطع تريبون نمايندگان توسط رئيس جلسه سبب شد تا اعضاي فراكسيون اقليت بار ديگر وادار به حضور در جايگاه هيأت رئيسه و تجمع در بخش هاي مختلف صحن شوند كه اين امر موجب ناآرام شدن فضاي صحن مجلس شد.علي زادسر نماينده جيرفت اولين نماينده اي بود كه به اخراج «علي نژاد» اعتراض كرد و توضيح هيأت رئيسه را در اين مورد خواستار شد.عضو كميسيون قضايي و حقوقي در ادامه اين تذكر خطاب به باهنر افزود: شما در پاسخ به اخراج خبرنگار محترم يكي از رسانه ها گفته بوديد اين تصميم بخش فرهنگي در رابطه با ممانعت يكي از خبرنگاران بوده است. سوال من از شما اين است كه آيا بخش فرهنگي هيأت رئيسه به تنهايي مي تواند چنين تصميمي را اتخاذ كند.وي اظهار داشت: اين تصميم هيأت رئيسه موجب انتقاد اكثر پايگاه هاي اطلاع رساني و روزنامه ها در مورد اين تصميم مجلس شده است.نماينده جيرفت تصريح كرد: اتهامات نسبت داده شده به اين خبرنگار در مورد سرقت از كازيوي نمايندگان توسط هيچ جايگاه و مقام رسمي تأييد نشده و صحت ندارد.محمدرضا باهنر رئيس جلسه در پاسخ به اين تذكر گفت: اتهام سرقت به هيچ وجه در مورد اين خبرنگار وجود ندارد و از تريبون مطرح كردن اين گونه مسائل شيوع فاحش است و كساني كه آن را مطرح مي كنند بايد استعفا كنند.نايب رئيس مجلس افزود: كارپرداز فرهنگي اعلام مي كند ما به اين خبرنگار تذكرات متعدد داديم و عمده بحث رعايت نكردن نزاكت است.باهنر تصريح كرد: در هيأت رئيسه تقسيم كار صورت گرفته بنابراين كارپرداز فرهنگي از پنج ماه قبل چندين مرتبه تذكراتي به اين خبرنگار داده است.وي با اشاره به اين كه تعدادي از نمايندگان به كارپرداز فرهنگي مراجعه كردند كه اين خبرنگار رعايت ادب را نمي كند، اظهار داشت: ما از خبرگزاري مربوطه مي خواهيم خبرنگار ديگري كه آدم تيز و نقادي باشد را به جاي ايشان به مجلس معرفي كنند.باهنر تصريح كرد: اتهامي را كه شما به اين خبرنگار وارد كرديد به هيچ وجه وجود ندارد و من از شما گله دارم كه از تريبون مجلس كه شنونده هاي بسياري دارد اين مسأله را مطرح كرديد.اسماعيل گرامي مقدم عضو فراكسيون اقليت مجلس دومين متذكر به اخراج خبرنگار پارلماني همبستگي و ايلنا بود.گرامي مقدم گفت: مجلس محلي است كه افكار مختلفي در آن توليد مي شود و حفظ شأن مجلس ابتدا توسط خود نمايندگان در مجلس است.نماينده بجنورد در قالب تذكر ماده 23 آيين نامه افزود: با توجه به اين كه استراتژي نظام در اين سال توسط مقام رهبري همبستگي ملي و مشاركت عمومي تدوين شده است همه ما و دستگاه هاي مختلف پايه تمام لوازم و ابزار و وظايف محقق اين شعار را بايد فراهم كنيم.عضو فراكسيون اقليت با اشاره به اصل 24 قانون اساسي تصريح كرد: مطبوعات در بيان مطالب خود آزاد هستند مگر خلاف اسلام يا حقوق عمومي افراد باشد، مجلس محلي است كه افكار مختلفي در آن توليد مي شود اما حفظ شأن مجلس بايد از داخل و خارج مجلس رعايت شود.وي با اشاره به مذاكرات قبل از ايام نوروز در اين خصوص اظهار داشت: متأسفانه ابتدا مطرح شد كه يك تخلف توسط اين خبرنگار باعث تصميمات جدي در مورد وي است با توجه به اين كه هر خبرنگاري بنابر حرفه اش مي تواند مسأله را پيگيري كند نبايد اين مسائل باعث برخورد با خبرنگار شود.در اين هنگام باهنر رئيس جلسه اجازه ادامه صحبت به گرامي مقدم نداد و با بيان اين كه تريبون مجلس جايگاه بحث نيست ميكروفون وي را قطع كرد.باهنر خطاب به گرامي مقدم گفت: سعي نكنيد بحث ها را سياسي كنيد.محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز نيز قصد تذكر درخصوص برخورد با اين خبرنگار را داشت كه به دليل پاسخ هاي رئيس جلسه اعلام انصراف كرد.نورالدين پيرمؤذن ديگر عضو فراكسيون اقليت گفت: براي مجلسي كه ادعاي اصولگرا بودن را دارد چنين برخوردي با يك خبرنگار صحيح نيست.نماينده اردبيل افزود: خبرنگاران دماسنج و خلاف سنج جامعه هستند برخورد اين چنيني با خبرنگاران صحيح نيست.پيرمؤذن با خواندن يك بيت شعر سخنان را پايان داد و گفت: آيينه چون نقش تو بنمود راست/ خودشكن آيينه شكستن خطاست. شكستن يك خبرنگار به عنوان دماسنج يك جامعه درست نيست.در اين هنگام نايب رئيس جلسه خطاب به پيرمؤذن گفت: شما پزشك هستيد دماسنج بايد خوب كار كند از دماسنج معيوب نمي توان استفاده كرد.در اين هنگام نمايندگان مجلس يكپارچه به اين سخنان احسنت گفتند و هنگام پخش تصوير علي نژاد از مانيتور كه به عنوان مهمان در جايگاه خبرنگاران حضور داشت وي را «هو» كردند. ولي الله شجاع پوريان نماينده بهبهان كه قصد تذكر اصول 23 و 24 قانون اساسي را داشت با مخالفت باهنر موفق به مطرح كردن تذكر خود نشد.باهنر رئيس جلسه خطاب به شجاع پوريان گفت: از اين تذكر صرف نظر كنيد هيأت رئيسه اتهام خاصي را مطرح نكرده است فقط بي نزاكتي است و مجلس آن را تحمل نمي كند.وي اظهار داشت: بحث سياسي نيست زيرا ما به دنبال برخورد سياسي نيستيم. وظيفه مجلس هفتم كار و تلاش است.تحصن خسرو و شيرين در مقابل مجلس هفتم کوهکن شش شاهد دارد خودداری از پوشش اخبار مجلس اعتراض خبرنگاران پارلماني به اخراج خبرنگار ايلنا اصولگرايان هنوز به بن بست نرسيده اند تذكر نمایندگان به دولت اثر خود را از دست داده است

Advertisements