فتوبلاگرها+خبرنگاران=نمی دانم


شايد در اين چند مدتي كه كار خبر مي كنم يكي از پربارترين مصاحبه هايي كه داشتم مصاحبة امروز بود، حدودأ هفت نفر از بچه هاي فتوبلاگ را دعوت كردم كه شش نفر از اونا امدن(اينجا نشون دادن كه فتوبلاگرها مثل اينكه خيلي خوش قول تر از بچه هاي وبلاگ نويس هستند)، از بچه هاي فتوبلاگرهايي كه دعوت كردم مي تونم به : آرش عاشوري نيا(كسوف)، مجيد محرابي(روتوش باشيمحمد خيرخواه(عكاس خبرگزاري فارس)، سامان اقوامي(خبرگزاري ايسنا)، مهران افشارنادري(تخته سياهيلدا معيري اشاره كنم.
بحث يكمي طولاني شد ولي خيلي جالب، سطح سواد بچه ها از اون چيزي كه تصور مي كردم خيلي بيشتر بود!!!
اونها رو كاملأ مي شه از بچه هاي وبلاگ نويس جدا كرد(البته به بچه هاي وبلاگ نويس بر نخوره لطفأ)… از هر لحاظ كه بگي، از وقت و انرژيي كه براي زنده نگاه داشتن فتوبلاگ هاشون مي كنن، از خرج هايي كه فقط براي كار فتوبلاگهاشونه، يا حتي مسافرت هايي كه براي تهية عكس مخصوص فتوبلاگ… ديگه جاي صحبت و گفتگو در اين باره نبود، چون شايد براي اولين بار بود كه از بچه هاي ايراني در اين مورد شنيده بودم(البته اين موضوع را فقط آرش عاشوري نيا گفت)… هر چقدر بيشتر در مورد اين شخصيت(ها) فكر مي كنم،بيشتر برام جالب مي شه كه ما(يا شايد هم من) تقريبأ هيچ وقتي براي وبلاگم نمي زارم، نه نوشته ها رو يك نگاه مي ندازم، نه اديت مي كنم!!! … نه هيچ مورد ديگه اي … اينجاست كه يكمي شرمم شد(واقغأ)
توي جلسه از هر چيزي كه بگي بحث شد اون هم بحت هاي جالبي كه براي من توي ايران خودمون يكمي دور از ذهن بود… ولي به هر حال اين مصاحبه حدودأ از ساعت 30/11 شروع(قرار بود ساعت 11 شروع بشه ولي مثل اينكه عاشوري نيا ايسنا را گم كرده بود) و ساعت 30/2 تموم شد(البته با كمي غرزدن كه چرا نهار نمي دهيد…)
لينك مرتبط:
مطلب آقاي خيرخواه در اين مورد(با عكس)عکس:حمید فروتن/ایسنا
مطلب آقاي محرابي(سه بلاگر گرسنه بعد از خروج موفقيت آميز از ايسنا در حال حركت بسوي رستوران.) انگار كه واقعأخيلي خيلي گرسنه شونه بوده…
مطلب خانم معيري … نمي دونم از گزارشي كه گرفتيم(در اصل گرفتم است ولي خوب به دلايلي) ناراحت است، از طرز سوال كردن … يا از بحث آخر پيرامون اين كار … كاش مي دانستم و جوابي محكم و قانع كننده براي اين كار دارم