قالیباف امروز توی ایسنا می چرخید!

قاليباف شايد يكي از بهترين كانديداتوري هاي اين دوره از انتخابات باشه، البته نمي تونم چيزي بگم ولي شايد بهترين گزينه براي راي امسال همين شخصه، البته نمي تونيم رفسنجاني و معين را دست كم بگيريم ولي به هر حال اين قاليباف ژست خوبي براي كانديداتوري داره، ولي فقط تنها اشكالش همين نظامي بودنه كه يه كمي همة را دودل كرده(يكيش هم خودمه) البته با اينكه خودش چندين بار اشاره به اين موضوع كرده كه من نظامي نسيتم من يك جهادگر هستم ولي به هر حال ما اون را توي لباس نظامي ديدم و شناختيم.
خوب از اين موضوع ها بگذريم اين آقاي كانديدا كلي كار ما را ريخت به هم، ما ساعت 30/12 با بچه هاي «پندار» يك مصاحبه داشتيم كه با امدن اين آقا كل كارامون ريخت بهم!!!
سالن كنفرانس و مصاحبه اشغال شد! حالا ما مونديم با كمبود جا و اين شلوغي كه از در و ديوار عكاس ها بالا مي رفتند تا يك عكس درست و حسابي از اين آقا بگيرن، كه البته با كمي شانس بلاخره رفتيم توي اتاق انجمن، توي اونجا كلي با بچه هاي پندار گپ زديم كه حدودأ يك يك ساعتي طول كشيد!!!
بعد از اونم يك جلسة جالب داشتيم با خانم جديدي(دبير سرويس وبلاگ ها) كه كل صفحة وبلاگ ايسنا را نغيير بديم!!! اولش با مخالفت و واكنش رو برو شديم ولي كلي استنباط كردم تا بلاخره موافقت شد كه كاملأ رويه يك تغيير اساسي داشته باشه، تغييري كه شايد باعث شگفتي كل بچه هاي وبلاگ نويس بشه !!! البته تا اجراي اين برنامة مهم كلي ره هستش، اول بايد موافقت كتبي بگيريم، بعدش هزينه ها و … تا به آخر فكر كنم دست بالا يك ماه طول مي كشه ولي اگر انجام بشه يك تحول عظيم توي تمام وبلاگ نويسي هاي ايران زخ مي ده …

پ.ن: توي اين برو بياي اين آقاي قاليباف خيلي چيزا ديدم و شنيدم، كه داشتم شاخ در مي آوردم!!! خيلي جالب بود… اين آقا به احتمال فوق العاده زياد مثل خاتمي آهسته مياد ولي چنان جاي باز مي كنه كه تمام كانديداتوري ها رو مي گذاره توي جيبش(اميدوارم … البته تا اينجا كه از نتايج اينطور بر مي ياد كه هاشمي از قاليباف خيلي جلوتره … و تازه قاليباف توي ردة سوم بعد از معين هستش … اميدوارم دقيقأ قضية مثل خاتمي پيش بره)

Advertisements

One thought on “قالیباف امروز توی ایسنا می چرخید!

Comments are closed.